Projektering

Vi är specialiserade på projektering av installationssystem för ventilation, värme, VA (vatten och avlopp) och kyla.

Projektering är vårt vanligaste uppdrag och vi kan alltid erbjuda våra kunder teknisk support och rådgivning från projektets allra första steg, vilket underlättar hela processen. Våra tjänster inkluderar:

Teknisk Förberedelse: Vi hjälper våra kunder med att definiera de tekniska förutsättningarna för deras projekt. Det innebär att vi tar hänsyn till aspekter som teknisk försörjning, utrymmesplanering, systemval, energimål och klimatkrav.

3D-projektering: Vi använder avancerade tredimensionella och objektorienterade modeller för att skapa och optimera våra VVS-system. Detta inkluderar dimensionering, balansering, ljudberäkningar

Kostnadsmedvetenhet: Vi är medvetna om att kostnadseffektivitet är viktigt. Vi hjälper gärna till att kalkylera entreprenadsumman i projekteringsfasen. Med lång erfarenhet inom branschen har vi god kännedom om realistiska kostnader.

Vi hjälper även till med att utvärdera anbud/offerter från både konsulter och entreprenörer.

  • Energioptimering
  • Beräkningar
  • Dimensionering
  • Utredningar av befintliga system
  • Design av kompletta systemlösningar
  • AutoCad MagiCad 3d modellering
  • Rambeskrivningar
  • Förfrågningsunderlag