CAD samordnare

  • CAD i Alla Projekt: Vi använder CAD som ett kraftfullt rit- och projekteringsverktyg i alla våra projekt, oavsett storlek eller komplexitet.
  • Eftermarknadens betydelse: Trots att CAD ofta används primärt för byggproduktionen, inser vi vikten av att inte bortse från eftermarknads fasen. En betydande mängd av den insamlade informationen kan vara ovärderlig för framtida förvaltningsarbete.
  • Effektiv samordning: Genom att ha rätt styrning under projekteringsfasen kan vi minimera behovet av stora efter korrigerande åtgärder i reaktionsfasen.
  • CAD-samordning i Byggprojekt: Vi erbjuder våra tjänster som CAD-samordnare i byggprojekt. Det innebär att vi ser till att CAD-dokumentationen är enhetlig, korrekt och användbar för byggproduktion

Vår CAD-samordning är utformad för att säkerställa att projekt dokumenteringen inte bara uppfyller byggnadsstandarder och krav utan också kan utnyttjas effektivt i fastighetsförvaltning, vilket är avgörande för långsiktig framgång och kostnadseffektivitet.